...
ثبت اطلاعات دستگاه ها
اطلاعات دستگاه اصلی
* ثبت نام برای سامانه:
* عنوان دستگاه اصلی
* آدرس دستگاه اصلی
* آدرس وب گاه مثال:http://www.mefa.ir
* شماره تلفن دستگاه اصلی
* شماره نمابر دستگاه اصلی
کد امنیتی
 
 
امتیاز دهی
 
 

تهران، پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، بعد از احتشامیه، پلاک 31، معاونت امور اقتصادی، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کدپستی 1944841441 تلفن 22580401